Håndværkergaranti har til formål at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og medlemsvirksomheder. Garantiordningen fungerer som et sikkerhedsnet under private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk som en medlemsvirksomhed af Dansk Håndværk har udført.
Kun virksomheder der er medlem af Dansk Håndværk er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig som kunde.

Vilkår for garantiordningen

Håndværkergaranti dækker arbejder, der er udført for private forbrugere på deres private bolig:

 • Én- eller to-familieboliger
 • Forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • Sommerhuse
 • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme
 • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Håndværkergaranti dækker ikke:

 •  Færdiggørelse af arbejdsopgaver, der ikke er udført,
 • Prisklager,
 • Materialefejl,
 • Udviklingssvigt,
 • Fejl opstået under udførelsen som følge af mangelfulde eller ukorrekte produktanvisninger, vejledninger fra materialeleverandører,
 • Afrensning og maling/efterbehandling af tage,
 • Følgeskader (f.eks. beskadigelse af løsøre), eller indirekte tab (f.eks. flytteomkostninger, sagsomkostninger).
 • Særligt forpligtende garantitilsagn fra den udførende håndværker, leverandør eller producent,
 • De tilfælde, hvor medlemsvirksomheden har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, som ikke er medlem af Dansk Håndværk, og som har indgået aftalen med forbrugeren.
 • Arbejder med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms